• Pomyśl …
  • … co i jak monitorować, by zwiększyć szansę na …
  • … Sukces!

 Żaden probelem nie zostanie rozwiązany na tym samym poziomie myślenia, na jakim powstał.

A. E.