Kiedy usługa może być przydatna?

Z mojej praktyki wynika, że konsultant-ekspert może być użyteczny w dwóch przypadkach:

Po pierwsze, kiedy zadania, które stoją przed firmą, wymagają wyspecjalizowanych kwalifikacji, których w firmie nie wykorzystuje się w codziennej działalności i takiego specjalisty, najzwyczajniej nie ma. Na przykład, kiedy trzeba przeprowadzić, a niekiedy najpierw wypracować, a dopiero potem przeprowadzić, zmianę. Albo, kiedy trzeba zdiagnozować jakiś problem i zaproponować i wdrożyć jego rozwiązanie.

Po drugie, kiedy zadania wymagają kwalifikacji w firmie obecnych, ale w danym momencie niedostępnych. Na przykład w firmie uruchamiany jest kolejny oddział, ale nie ma już kim przeprowadzić tej operacji, bo dostępni specjaliści realizują inne projekty. Albo kiedy, z danym zadaniem, szef by sobie poradził, ale musi się zajmować bieżącą działalnością i potrzebuje wsparcia osoby kompetentnej i z innego kręgu niż zatrudnieni pracownicy firmy.

Nie zamierzam myśleć za managerów,
ale sprawi mi przyjemność myślenie razem z nimi.
Jerzy Fiuk