Jaki może być zakres współpracy?

O zakresie współpracy decyduje klient. Jednak dobrze aby decyzje były wypracowane razem. Paradoksalnie, bardzo często, zlecający ma potrzebę minimalizowania zakresu usług konsultanta-eksperta, z jakich skorzysta. Dla konsultanta-eksperta, może to być wygodne. Dobrze jest pozostawać na pozycjach doradcy diagnozującego problem i wskazującego możliwe rozwiązania i nie odpowiadać za efekt końcowy. Jednak choć taka strategia jest często stosowana, to bardzo rzadko jest dla zlecającego korzystna. W większości przypadków, zdecydowanie lepiej jest powierzyć konsultantowi zadanie zdiagnozowania problemu oraz współuczestnictwa w wypracowaniu rozwiązań lub ich wskazania, a następnie przeprowadzenia procesu zmiany. Trzeba też pamiętać, że wprowadzenie nowych rozwiązań nie powinno się kończyć w momencie wdrożenia. Nie utrwalone "nowe", może przegrać z "dotychczasowym", zanim zdąży się zasymilować.

Nie zamierzam myśleć za managerów,
ale sprawi mi przyjemność myślenie razem z nimi.
Jerzy Fiuk