Czy wielkość firmy ma znaczenie?

Istnieje obiegowa, a co najgorsze, mająca potwierdzenie w faktach opinia, że z pomocy eksperckiej częściej korzystają firmy uznawane za duże. Samo zjawisko jest faktem, jednak jego uzasadnienie, najczęściej, bywa błędne i w tym cały problem. Błędna argumentacja zakłada, że z pomocy konsultantów i ekspertów korzystają firmy duże, bo je na to stać; bo problemy z jakimi się spotykają wymagają specjalistycznego wsparcia; bo zarządy muszą mieć solidne uzasadnienia do podejmowanych decyzji, a firmach małych i średnich takie powody nie występują lub zdarzają się rzadko. Nie potwierdzę tego. Jedynym rzeczywistym powodem, dla którego tak jest, że firmy małe i średnie, w zdecydowanie mniejszym zakresie korzystają z pomocy eksperckiej jest to, że ich samoświadomość o przydatności tego typu współpracy jest mniejsza, a decydenci nie tyle wierzą, że sami poradzą sobie lepiej z powstałymi problemami, co nie zakładają, że jest coś, o czym mogą nie wiedzieć, a osoba z zewnątrz może im to wykazać.

Nie zamierzam myśleć za managerów,
ale sprawi mi przyjemność myślenie razem z nimi.
Jerzy Fiuk