Czy warto współpracować przy danym projekcie z więcej niż jedną firmą konsultacyjno-ekspercką?

Moja ogólna odpowiedź na to pytanie brzmi, że Tak. Bywają takie przypadki, że niewątpliwie Tak. Jednak nie każda firma konsultingowo-ekspercka jest gotowa na tego typu współpracę. Źle rozumiana rywalizacja, może zaszkodzić wszystkim zainteresowanym podmiotom, a najbardziej ucierpi na tym klient. Dlatego zalecałbym dużą ostrożność w podejmowaniu takich decyzji w firmach małych czy średnich, a przy braku solidnych doświadczeń w tego typu współpracy, zaniechania prób wynajmowania więcej niż jednego podmiotu konsultacyjno-eksperckiego, do pomocy, w przypadku projektów o znaczeniu strategicznym.

Nie zamierzam myśleć za managerów,
ale sprawi mi przyjemność myślenie razem z nimi.
Jerzy Fiuk