Co, jeśli nie jestem zadowolony z usługi?

W praktyce trudno o taką sytuację, ponieważ każdy etap lub podetap pracy jest podsumowywany ustnie lub pisemnie (jeśli potrzeba) w wywiadzie pomiędzy klientem a konsultantem. Taki feedback służy stronom do zachowania jak najdłużej trwającej relacji biznesowej poprzez dokładne zrozumienie potrzeb klienta i usuwanie potencjalnych problemów już wtedy, gdy zaczynają się pojawiać. W takim przypadku każda reklamacja jest uznawana, a dowodem poprawności realizowanych celów są uznawane przez klienta faktury konsultanta lub przyjmowane przez klienta raporty końcowe lub cząstkowe dotyczące realizowanych tematów (jeśli potrzeba).

Przestrzegane są, przez konsultanta, zasady "Dobrego Kupca". Każda zgłoszona uwaga o charakterze reklamacyjnym, zgłoszona pisemnie, jest załatwiana bez zwłoki, również z zachowaniem drogi pisemnej, a jeśli stan faktograficzny uniemożliwią wykazanie braku winy konsultanta, reklamacja jest uznawana. W celu skrócenia czasu rozpatrywania sporu i uproszczenia procedury, wyrażam zgodę na rozpatrzenie go przez Sąd Arbitrażowy przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie (PIG ), której jestem członkiem.

Nie zamierzam myśleć za managerów,
ale sprawi mi przyjemność myślenie razem z nimi.
Jerzy Fiuk