1 warsztaty 001Unikam prowadzenia wykładów i warsztatów otwartych, ponieważ uważam je za mało produktywne. Wyjątek robię dla tych spotkań, które organizuję pro bono, lub jestem na takie spotkania pro bono zaproszony.

Doceniam natomiast warsztaty i konwersatoria o charakterze zamkniętym, realizowane dla przedstawicieli załogi konkretnej firmy. Szczególnie, jeśli mogę poprowadzić je w formule: „tak robię to tylko u ciebie”, gdzie wszystko jest możliwie blisko realnych danych i wzorców firmy klienta. Wtedy słuchacze na pewno rozumieją więcej i łatwiej jest im się wypowiadać w dyskusji, czy robić wspólnie projekcje stanu przyszłego.

Takie podejście wynika prawdopodobnie z tego, że genshi genbutsu (idź i zobacz), stało się częścią mojej metodyki pracy. Kiedyś obowiązkowe, a teraz już tylko pożądane. Praktyka i wdrażanie jest ponad salę wykładową i uogólnienia, których i tak nie uda się wyeliminować w całości i pozostaną  częścią każdego przekazu na temat zarządzania procesowego.

 

Można skorzystać z następujących propozycji warsztatowych, lub zaproponować własne.
Informacje dodatkowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 

    Tytuł usługi/warsztatu     
Opis Cena Uwagi  
  Kto wypordukował ten wadliwy element?

"Kto wyprodukował ten wadliwy element? Pracownik czy system?" 

Szczegóły oferty, dostępne w formecie pdf,  tutaj  tutaj

Usługa/warsztat na podanych warunkach, dostępna dla firm w promieniu do 150 km od Szczecina. 

 
  1 006 Metoda 5S. Po co nam to w firmie?
Pożądek nie wystarczy?
Szczegóły oferty, dostępne w formecie pdf, tutaj  tutaj Usługa/warsztat na podanych warunkach, dostępna dla firm w promieniu do 150 km od Szczecina. Rezta szczegułów tutaj  
  1 kaizen Idea Kaizen. Kiedy doskonalenie ma sens? Przedmiotem warsztatów jest uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania związane ze skutecznym zarządaniem ciągłym doskonaleniem w firmie. Na przykład, w jakim zakresie kierownictwo firmy powinno zarządzać ciągłym doskonaleniem? Wielu uważa, że Kaizen, może dotyczyć wszystkiego i można Kaiznen rozpoczynać w dowolnym momencie. Owszem, tak może być, tylko wtedy trudno spodziewać się długofalowych, znaczących efektów. Poza pierwszym "zauroczeniem", efekty szybko zanikają. Co gorsza, szybko nie są generowane nowe pomysły doskonalące lub są generowane rzadko i bardzo nieregularnie. A wiec jak skutecznie podejść do ciągłego doskonalenia, by przynosiło efekty?

3000pln + vat Usługa/warsztat na podanych warunkacch dostępna do 150 km od Szczecina. Możliwość refundacji 80%, ze środków unijnych. Adresowana do firm, gdzie kaizen warto wzmacniać lub jest teraz planowany. To case study u klienta, oraz wypracowanie podejścia do idei Kaizen w firmie. Czas trwania 2-4 tygodnie, w tym 20h wizji lokalnej i pracy wspólnej + 5 godzin warsztatów.  
  KPI Budowa i analiza miar KPI i KRI Weryfikacja, budowa, prowadzenie oraz analiza kluczowych wskaźników efektywności i rezultatu (KPI i KRI) firmy. Abonament 500 pln do 1500 pln/mies+ vat Usługa może być świadczona zdalnie via e mail i Skype. Cena uzależniona od zakresu. Efektem periodyczne raporty/analizy, wraz z komentarzem, omawiające wyniki i uzyskiwane trendy. Przygotowane raporty dostępne w programach pakietu office, składane są elektronicznie na wskazane adresy e mail, a dodatkowo konsultowane ustnie via Skpye.  
  A3 Problem solving, metodą raportu A3

Intensywna i praktyczna nauka metodyki raportu A3, narzędzia opracowanego i wykorzystywanego w Toyocie. Praktyka na kanwie rzeczywistych tematów klienta. Zachowane zostają wszystkie podstawowe zasady metody, w tym funkcja supervisora, którą przyjmuje prowadzący usługę.

1200 pln + vat Jeden moduł to 12 sesji via Skype na przestrzeni 4 - 8 tygodni + analiza materiałów nadsyłanych sukcesywnie przed każdą sesją Skype + konsultacje e mail. Płatność na fakturę pro forma, wystawianej po pierwszej sesji Skype, przed następnymi sesjami. Więcej informacji w kontakcie bezpośrednim.  
   1 konsultacje Konsultacje na godziny Usługa dotyczy obszarów Lean Management i zarządzania procesowego. 250pln/h + vat Usługa via Skype. Liczba i częstotliwość konsultacji zależy od zlecającego. Podana cena, za każdą rozpoczętą godzinę. Wynagrodzenie płatne po pierwszej konsultacji na fakturę pro forma. Liczba zamówionych konsultacji powyżej 20, może obniżyć cenę do 70%. ceny maksymalnej.   
  1 rozmowa  Rozmowy okesowe z pracownikami Na usługę składa się wywiad (via Skype, lub u klienta), dotychczasowych praktyk i doświadczeń firmy oraz jej oczekiwań. Powstaje raport oparty o praktyki i doświadczania własne, wiedzę na temat stasowania tej techniki w firmie Toyota i w jednym ze szwajcarskich koncernów farmaceutycznych.
Proponowana formuła różni się od rocznych ocen pracowników, które uważam za praktyki destrukcyjne.
Raport będzie zawierać arkusze i instrukcje postępowania. W cenie konsultacje via Skype i e mail. Czas realizacji 2-3 tygodni.
2500 pln + vat Usługa bezpośrednia, dostępna w podanej cenie, w odległości do 150 km od Szczecina.   
  1 kwalifikacje
 
Matryce kwalifikacji Prawidłowo przygotowane matryce, to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie kadrami, szkoleniami i strukturą wygradzania. Są obowiązkowym elementem przed wprowadzeniem w firmie programu TWI. To element wizualnego zarządzania, który nie sposób przecenić. 1000 pln + vat Usługa może być realizowana zdalnie w wykorzystaniem e mail i Skype. Czas realizacji 1-2 tygodnie, Płatność na podstawie faktury pro forma, po pierwszym kontakcie via Skype lub kontakcie bezpośrednim. Cena dotyczy matryc 3 działów (max 100 pracowników). Obejmuje przekazanie metodyki oraz przygotowanie matryc w arkuszu kalkulacyjnym.  
  1 Q12  Badanie satysfakcji pracowniczej Q12  Test satysfakcji jest doskonałym probierzem i weryfikatorem jakości pracy kadry bezpośredniego nadzoru. Wzór karty testu; instrukcja przeprowadzenia ankiet wśród personelu oraz analiza wyników i zalecenia, przekazane w raporcie, to końcowy produkt tej usługi. 1800 pln + vat Cena może być podwyższona jeśli liczba pracowników objętych badaniem przekracza 100 i brak podziału na podgrupy. Czas realizacji 1-2 tygodnie. Możliwość pracy zdalnej via Skype i e mail. Płatność na fakturę pro forma, po pierwszej sesji Skype lub po pierwszym kontakcie bezpośrednim. Zalecenie: Docelowo, test powinien być przeprowadzany periodycznie, raz w roku.    
  1 Toyota Production System House
 
Wprowadzenie do Lean Management Trzy, około godzinne, sesje via Skype, z jednym lub z kilkoma przedstawicielami firmy, gdzie tematem wiodącym jest ustalenie zasadności i gotowości firmy do wdrożenia koncepcji szczupłego zarządzania, oraz przekazanie podstawowych informacji o Lean Management. 400 pln + vat Płatność, po pierwszej sesji Skype, na podstawie wystawionej faktury pro forma.   

 

 

 

 

 Ale przede wszystkim, zajmuję się usługą czynnego wspierania firm odważnie wdrażających Lean Management, dla których to co napisałem powyżej może być wstępem

 

Tracking system

 BWM Jerzy Fiuk; tel. 601 773 172; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.