Czy znajomość branży ma znaczenie?

Niekiedy tak. A więc trudno powiedzieć, że nie ma. Ale myli się, kto przecenia ten walor. Znajomość branży jest ważna tylko w tych przypadkach, kiedy właśnie o znajomość branży chodzi. Zdecydowana większość problemów, jakie pojawiają się w firmach i wymagają współpracy z  osobą z zewnątrz, ma naturę bardziej ogólną. Wynikają one np. z błędów systemowych popełnianych na pewnym etapie działalności, a nie ze specyfiki branży, czy jak podkreślają niektórzy, ze specyfiki ich własnej firmy. To mit i mało przekonująca wymówka, choć wypowiadana z przekonaniem w jej zasadność.

Nie zamierzam myśleć za managerów,
ale sprawi mi przyjemność myślenie razem z nimi.
Jerzy Fiuk